Persondatapolitikken

Vores persondatapolitik er gældende for de personoplysninger vi indsamler via vores side wowshops.dk og oplysninger du afgiver til wowshops.dk når du besøger hjemmesiden eller kontakter os  på mail eller chat.

Dataansvarlig

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver er Henrik Nielsen.

Du kan henvende dig vedr. persondata til:

WOW! shops ApS

Bregentvedvej 4

4690 Haslev

Tlf. 29919798

Mail: wow@wowshops.dk

Hvilke oplysninger

Vi indsamler personoplysninger når du besøger vores hjemmeside, wowshops.dk. Vi indsamler desuden personoplysninger når du kontakter os på mail eller chat.

Besøger du wowshops.dk indsamler vi data om din adfærd og dit brug af hjemmesiden. Det kan være information om hvilke sider på wowshops.dk du har besøgt, hvor længe du har besøgt dem mm. Vi indsamler desuden information om tekniske forhold, som f.eks. browsertype, styresystem, skærmopløsning mm.

Formål

Formålet med indsamlingen af data er at kunne optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden, men også for at kunne foretage personlig og målrettet markedsføring via Google og sociale medier, såsom på Facebook og Instagram. Desuden vil nogle oplysninger være relevante for at kunne udnytte hjemmesidens funktioner fuldt ud.

Videregivelse af persondata

Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed herom. Først og fremmest overlades data til tekniske samarbejdspartnere, som forestår drift, udvikling og hosting af servere og hjemmeside. Derudover overlades data til samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelses af nyhedsbreve, personalisering af hjemmesidens indhold, markedsføring, samt til kommunikation via mail og chat.

Indsigt

Hvis du ønsker at vide hvorvidt vi behandler oplysninger om dig kan du til enhver tid forespørge om dette ved henvendelse på mail: wow@wowshops.dk

Hvis vi opbevarer oplysninger om dig kan du få oplyst hvilke oplysninger det drejer sig om, formålet med dette, modtagere af oplysningerne, samt oplysninger om hvor disse stammer fra.

Din indsigtsforespørgsel vil blive besvare inden for 4 uger, i et letforståeligt og overskueligt format. Vær opmærksom på at vi kan bede om at du dokumenterer at du rent faktisk er den person, som du udgiver dig for at være, for at få udleveret informationerne.

Berigtigelse

Hvis oplysninger er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med reglerne, vil vi naturligvis slette eller berigtige oplysningerne på din anmodning. Vi vil ligeledes underrette eventuelle tredjemandsdatabehandlere om at berigtige eller slette disse oplysninger i tilfælde af at dette ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan tilbagekalde samtykke til registrering. Dette kan typisk være samtykke givet i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve eller data indsamlet i forbindelse med oprettelse af kundekonto. Tilbagekaldelse af samtykke til nyhedsbreve kan altid gøres via et link i de modtagne mails, eller ved henvendelse på kontaktoplysningerne angivet ovenfor.

Retten til at blive glemt

Du har i visse tilfælde ret til få slettet oplysninger, såfremt du ønsker det. Dette gælder i de tilfælde hvor vi ikke har et retsgrundlag til at fortsætte behandling af dine personoplysninger efter du har tilbagekaldt dit samtykke.

Du kan ikke altid forlange oplysninger slettet, da der kan være lovhjemmel for at registreringen bør fortsætte. Det kan være for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, ved eksempelvis reklamation, eller for at overholde loven i forhold til bogføring.

Retten til kontrol over egne data

Du har ret til kontrol over egne data. Dette benævnes som retten til dataportabilitet. Du kan ved henvendelse få udleveret data i maskinlæsbart format, og du har ret til at viderebringe disse til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har ret til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på siden og opbygningen heraf. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat at behandle disse.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af disse data.

Oplysninger indsamlet ved afgivelse af ordrer, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversigt over købte varer, opbevares i minimum 5 år.

Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på og brug af wowshops.dk slettes automatisk efter 26 måneder (2 år og 2 måneder).

Sikkerheden

Vi har taget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det er kun medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til personoplysninger, for at udføre deres arbejde, der har adgang til disse.

Ændringer af persondatapolitik

Wowshops.dk er berettiget til, til enhver tid, at foretage ændringer i persondatapolitikken. Du vil altid kunne tilgå den sidst opdaterede version af persondatapolitikken via vores side på wowshops.dk/persondatapolitik

Ændringer i persondatapolitikken vil desuden blive meddelt i vores nyhedsmails.

Version

Dette er version 1 af wowshops.dk’s persondatapolitik, dateret d. 20. november 2018